Polityka prywatności

Zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

• Pliki Cookies
1. Strona www.green-fox.com używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, do urządzenia internauty. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona internetowa i przewidziane tam funkcjonalności działały prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

2. Istnieje możliwość zmiany ustawień Cookies w przeglądarce internetowej, również poprzez zablokowanie możliwości ich zastosowania. Brak zmiany oznacza akceptację stosowanych Cookies.

3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Strona wykorzystuje :
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać wykorzystanie niektórych funkcji.

6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu

• Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie jest
GREEN FOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, przy ul Głównej 188,
42 -280 Częstochowa, NIP 7822681053, numer REGON 366504168,KRS 0000662217. Mogą się Państwo z nami skontaktować pod w/w adresem lub pod nr telefonu 34 370 31 05 lub adresem e-mail: info@green-fox.com.

2. Podanie danych jest dobrowolne.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :
• zawarcia i realizacji umowy,
• korzystania z programu doboru,
• wysyłki Newslettera,
• przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe.
• marketingowych Administratora,
• prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą).

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą.

5. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.

6. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, szanując prawo do prywatności i dbając o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

7. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczności, adekwatności oraz rzetelności.

8. Osoba , której dane osobowe dotyczą ma prawo:
- żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, informacja obejmuje także prawo do przenoszenia danych
- do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody tej osoby. Cofnięcie zgody nie będzie miała wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody,
- do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

9. Podanie danych osobowych może być objęte wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

  • Green Fox
  • ul. Główna 188
  • 42-280 Częstochowa
  • +48 34 370 31 05
  • info@green-fox.com
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 | Green Fox Sp.z o.o. | Webmaster by Najlepsi wykonwcy stron